“MoMo Amsterdam Kick-Off!: Magic was 2 days ago and 49 member(s)
have rated it an average of 4.24 stars!”

Niet slecht op een schaal van 1 tot 5..

Iedereen die gestemd heeft bedankt!

Advertenties